CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Tuesday, October 27, 2009

TUGASAN KELAS : Sebab Mengapa Kajian Tindakan Penting untuk Guru

Berikut adalah pendapat saya mengenai kepentingan kajian tindakan terhadap guru, iaitu:

1) Guru akan sentiasa memperbaiki mutu P&P

2) Guru akan mendapat idea untuk mempelbagaikan kaedah dan strategi P&P

3) Kajian tindakan dapat membantu guru dalam melahirkan modal insan yang berkualiti

4) Kajian tindakan dapat membantu guru untuk berperanan secara aktif dalam pembangunan pendidikan di Malaysia

5) Guru akan menjadi semakin peka terhadap persekitaran P&P

6) Menanamkan sikap mengkaji dalam diri guru

7) Hasil dapatan kajian tindakan guru boleh berkongsi bersama guru yang lain dengan itu penambahbaikan terhasil melalui gabungan idea yang berbeza dan bermutu

8) Guru akan sentiasa membuat refleksi pada setiap P&P yang dilakukan bagi mencari kelemahan yang perlu diatasi

9) Melalui kajian tindakan, guru dapat menanamkan budaya membaca dalam diri

10) Melalui kajian tindakan guru lebih memahami dan mendekati keperluan pembelajaran pelajar

0 comments: