CLICK HERE FOR BLOGGER TEMPLATES AND MYSPACE LAYOUTS »

Saturday, November 21, 2009

TUGASAN KELAS : AKTIVITI 5 TUGASAN 1 BUKU & TUGASAN 4 MINI KAJAIN TINDAKAN

KEPENTINGAN KAJIAN TINDAKAN TERHADAP GURU PELATIH/NOVIS/PENGALAMAN

Berikut adalah pendapat mengenai kepentingan kajian tindakan terhadap guru pelatih/novis/berpengalaman , iaitu:

1) Guru akan sentiasa memperbaiki mutu P&P
2) Guru akan mendapat idea untuk mempelbagaikan kaedah dan strategi P&P
3) Kajian tindakan dapat membantu guru dalam melahirkan modal insan yang berkualiti
4) Kajian tindakan dapat membantu guru untuk berperanan secara aktif dalam pembangunan pendidikan di Malaysia
5) Guru akan menjadi semakin peka terhadap persekitaran P&P
6) Menanamkan sikap mengkaji dalam diri guru
7) Hasil dapatan kajian tindakan guru boleh berkongsi bersama guru yang lain dengan itu penambahbaikan terhasil melalui gabungan idea yang berbeza dan bermutu
8) Guru akan sentiasa membuat refleksi pada setiap P&P yang dilakukan bagi mencari kelemahan yang perlu diatasi
9) Melalui kajian tindakan, guru dapat menanamkan budaya membaca dalam diri
10) Melalui kajian tindakan guru lebih memahami dan mendekati keperluan pembelajaran pelajar


TAJUK MINI KAJIAN TINDAKAN KUMPULAN
PENGGUNAAN KAD IMBASAN DAN PERISISAN KOMPUTER DALAM P&P

Pengenalan :

Demonstrasi merupakan kaedah menunjukkan cara pengaplikasian tentang topik yang diajar oleh guru. Kaedah ini adalah dirasakan begitu berkesan jika digabungkan dengan kad imbasan dan perisisan komputer sebagai pebeguhan terhadap pemahaman sampel kajain tindakan ini iaitu pelajar bermasalah pembelajaran. Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan digunakan untuk menguji tahap pengetahuan dan kefahaman pelajar terhadap topik pengajaran yang dipilih. Kad imbasan ini digunakan oleh guru ketika diperingkat set induksi, isi pengajaran atau penutup sepanjang P&P dijalankan. Gabungan kad imbasan dan perisisan komputer iaitu Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point akan membantu mempertingkatkan kefahaman dan penglibatan pelajar dalam P&P. Perisian komputer boleh digunakan bagi menyampaikan isi pengajaran dan menjalankan aktiviti yang melibatkan pelajar.

Relevan :

*Kad imbasan yang mengandungi gambar dan perkataan dapat membantu pelajar mengenali objek dalam topik yang disampaikan sepanjang proses P&P
*Melalui kad imbasan, guru dapat menguji kefahaman pelajar tentang isi pengajaran yang disampaikan oleh guru
*Perisian komputer iaitu gabungan Microsoft Office Word dan Microsoft Office Power Point dapat membantu guru dalam mempelbagaikan kaedah P&P
*Perisisan komputer juga boleh digunakan oleh guru dalam membuat aktiviti pelajar dengan bertujuan menguji kefahaman mereka secara interaktif

0 comments: